------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: บอร์ด THAI เห็นชอบการเพิ่มทุนของ บ.สายการบินนกแอร์ โดยการเข้าจดทะเบียนใน SET หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บอร์ด THAI เห็นชอบการเพิ่มทุนของ บ.สายการบินนกแอร์ โดยการเข้าจดทะเบียนใน SET หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน


บอร์ด THAI เห็นชอบการเพิ่มทุนของ บ.สายการบินนกแอร์ โดยการเข้าจดทะเบียนใน SET หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เผยเดือน ต.ค. THAI มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 1.71 ล้าน
คน จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 1.58 ล้านคน


INFO: eFinancethai