------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: RML - BT 1.89 - ซื้อ 3Q55 ดีกว่าคาด 17%

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

RML - BT 1.89 - ซื้อ 3Q55 ดีกว่าคาด 17%

รายได้และกำไรสุทธิดีกว่าคาด : RML รายงานรายได้ของ 3Q55 ที่เท่ากับ 1,969 ล้านบาท (+696% YoY และ +74% QoQ) สูงกว่าที่เราคาดไว้ที่ 1,661 ล้านบาท โดยรายได้เกือบ 100% มาจากการการรับรู้ Backlog โครงการคอนโดมิเนียม The River ขณะที่อัตราการทำกำไรขั้นต้นเท่ากับ 33.7% ใกล้เคียงกับที่คาดไว้ที่ 33.4% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดรายได้เท่ากับ 12% เท่ากับที่คาดไว้ ดังนั้นด้วยรายได้ที่มากกว่าคาด ค่าใช้จ่ายและต้นทุนเท่ากับกับที่คาด ทำให้กำไรสุทธิเท่ากับ 262 ล้านบาท(+159% QoQ) สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 223 ล้านบาทประมาณ 17% ดังนั้นในรอบ 9M55 RML มีรายได้เท่ากับ 3,282 ล้านบาท (+271% YoY) และกำไรสุทธิเท่ากับ 293 ล้านบาท


INFO: maybank-ke.co.th