------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: EGCO - BT 129.00 - ซื้อ ปันผลสม่ำเสมอ+โอกาสเติบโตในอนาคต

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

EGCO - BT 129.00 - ซื้อ ปันผลสม่ำเสมอ+โอกาสเติบโตในอนาคต

ปันผลสม่ำเสมอ+โอกาสเติบโตในอนาคต

ประเด็นการลงทุน : แม้เราจะมีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ แต่เรายังคงแนะนำ ซื้อ EGCO ราคาเป้าหมาย 145 บาท จากโอกาสเติบโตของกำลังการผลิตในอนาคตและเงินปันผลที่จ่ายอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารตอกย้ำถึงโอกาสการเติบโตในอนาคตจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง IPP ที่คาดมีการประมูลใน 1H56 ส่วนขยายโรงไฟฟ้าเคซอน โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และระยะยาวจากโรงไฟฟ้า SPP ส่วนเพิ่ม นอกจากนั้นยังให้ความมั่นใจต่อเงินปันผลที่คงนโยบายเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป สำหรับ FY2555 เราคาดไว้ที่ 5.50 บาทเพิ่มจาก 5.25 บาท ใน 2554

ปัจจัยบวกจากการประมูล IPP ใน 1H56: การประมูลโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) คาดจะเปิดประมูลใน 1Q56 และประกาศผลในช่วงกลางปี 2556 โดยจะพิจารณาเงื่อนไขทางเทคนิคก่อน หากผ่านจึงประเมินในด้านราคา การประมูลดังกล่าวจะเป็นประเด็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับกลุ่มในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ ระยะเวลาการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ ในปี 2564-69 ที่ค่อนข้างไกลทำให้มีความไม่แน่นอนด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างและความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสูง แต่ EGCO คาดจะสามารถส่งผ่านได้บางส่วนจากการปรับราคาโดยใช้สูตรอ้างอิงสมมติฐานเงินเฟ้อหรือตัวแปรทางเศรษฐกิจอื่น เพื่อให้สามารถส่งผ่านต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เราประเมินมูลค่าเพิ่มหาก EGCO ชนะการประมูลที่ 6.40 บาทต่อหุ้นต่อโรง บนสมมติฐาน IRR 15% (ยังไม่รวมเข้าไว้ในประมาณการ)

คาดได้ข้อสรุปโรงไฟฟ้าเคซอนส่วนขยายใน 1Q56: โรงไฟฟ้าเคซอนในฟิลิปปินส์ ส่วนขยายยังอยู่ระหว่างการเจรจากับ Meralco ซึ่งเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเคซอนเดิม เพื่อร่วมกันก่อสร้างส่วนขยายขนาด 500 MW คาดได้ข้อสรุปใน 1Q56 และจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2560 และจะเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการของเราในอนาคต บนสมมติฐานถือหุ้นฝ่ายละ 50% EGCO จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 5.3% จากปัจจุบันที่ 4,708 MW

ปัจจัยบวกระยะถัดไปจากการยื่นข้อเสนอก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP: การเสนอก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) คาดเกิดหลังการประมูลโรงไฟฟ้า IPP เสร็จสิ้น เบื้องต้นคาดไว้ในปี 2557 สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP เพื่อเปิดดำเนินการในปี 2564-2573 ตามแผน PDP ฉบับล่าสุด ที่กำหนดให้มีการเปิดดำเนินการปีละประมาณ 3 โรง รวมกำลังการผลิต 360 MW ต่อปี คาดจะเป็นปัจจัยบวกต่อการเติบโตระยะยาวได้อีกประการหนึ่ง ทั้งนี้ EGCO อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP จะต้องมีการจัดหาลูกค้าภายนอก โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายไอน้ำควบคู่ไปด้วย

แนะนำ ซื้อ: เราปรับประมาณการปี 2555-56 เพิ่ม 0.9-7.4% เป็น 10,477 และ 6,274 ล้านบาท สะท้อนการรวมผลจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้รวมมูลค่าเพิ่มไปแล้วก่อนหน้านี้ ยังคงแนะนำ ซื้อ EGCO ราคาเป้าหมาย 145 บาท จากปัจจัยบวก ได้แก่ โอกาสเติบโตจากการประมูลโรงไฟฟ้า IPP ใน 1H56 ส่วนขยายโรงไฟฟ้าเคซอน การเพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าจากพลังงานและผลตอบแทนจากเงินปันผลที่จ่ายอย่างสม่ำเสมอ 5.50 บาทต่อปี


INFO: maybank-ke.co.th