------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: BTS - ซื้อ รายงานขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดิน

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

BTS - ซื้อ รายงานขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือครองที่ดิน

เย็นวานนี้ BTS รายงานการขายเงินลงทุนทั้งหมดใน บจ.ก้ามปู ซึ่งถือครองที่ดินในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้านานา ซึ่งจะทำให้ในการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 (ต.ค.-ธ.ค.) ราวเดือน ก.พ. จะเห็นภาพกำไรพิเศษสูงถึงราว 2.1 พันล้านบาท (รวมกับกำไรพิเศษจากการร่วมขาย IPO ของ VGI ก่อนหน้า) โดย BTS อยู่ระหว่างพิจารณาถึงแนวทางการใช้เงินสดรับจำนวนมากนี้ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินปันผลพิเศษ หรือ การเร่งชำระหนี้สินธนาคารเพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแรงขึ้น ทั้งหมดล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เราคงมุมมอง "บวก" ต่อดีลนี้ และคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 7.00 บาท/ หุ้น อิง SOTP

ความเห็นและคำแนะนำ
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย : เย็นวานนี้ BTS ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ บจ.ก้ามปู ซึ่งถือที่ดินรวมประมาณ 3 ไร่ บริเวณสถานีรถไฟฟ้านานา โดยจะได้เงินจากการขาย 1.8 พันล้านบาท (โดยเงินลงทุนนี้ได้บันทึกมูลค่าทางบัญชีไว้ที่ 1 พันล้านบาท มีราคาประเมิน 1.2 พันล้านบาท)

ผลกระทบทางบวกต่อกำไรพิเศษ และกระแสเงินสด : การขายเงินลงทุนเหล่านี้เป็นไปตามทิศทางที่เราคาดไว้ โดย BTS อธิบายว่า คาดจะบันทึกกำไรพิเศษหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆราว 680 ล้านบาท ในไตรมาส 3Q55/56 (ต.ค.-ธ.ค.) ดังนั้นกำไรพิเศษรวมในไตรมาส 3 นี้ มีแนวโน้มว่าจะสูงถึง 2.1 พันล้านบาท เมื่อรวมกำไรจากการนำหุ้น VGI ร่วมขาย IPO ราว 1.5 พันล้านบาทก่อนหน้า โดย EPS จากกำไรพิเศษเหล่านี้จะสูงถึง 0.21 บาท/ หุ้น (3.7% ของราคาหุ้นปัจจุบัน) ทำให้ความคาดหวังถึงการจ่ายปันผลพิเศษจะยิ่งสูงมากยิ่งขึ้นไปอีก หรือในอีกทางเลือก BTS อาจนำเงินสดเหล่านี้ (ราวเกือบ 4 พันล้านบาท) ไปชำระคืนหนี้ที่มีอยู่ได้เช่นกัน ทำให้โครงสร้างเงินทุนจะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกจากระดับ D/E ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

คำแนะนำ :
สำหรับนักลงทุนระยะสั้น : วันนี้มีลูกหุ้น 110.7 ล้านหุ้นเข้ามาเทรดในกระดาน ซึ่งอาจมีแรงขายทำกำไรได้ การเก็งกำไรระยะสั้นโปรดระมัดระวังแรงขายดังกล่าว (หมายเหตุ : ยังคงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่สามารถแปลงเป็นหุ้น BTS ได้ราว 698 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.7% ของหุ้นทั้งหมด)
สำหรับนักลงทุนระยะยาว : ธุรกิจหลัก (รถไฟฟ้า โดย BTSC, สื่อโฆษณา โดย VGI) ยังคงเติบโตได้อย่างดีตามปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และ การขยายพื้นที่โฆษณาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในห้างโมเดิร์นเทรด เราคาดว่า BTS มีแนวโน้มจะรายงานกำไรปกติทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในไตรมาส 2 นี้อีกด้วย (คาดประกาศงบราว 12-13 พ.ย.) เราคงคำแนะนำสำหรับนักลงทุนระยะยาวในลักษณะของการทยอย "ซื้อ" สะสม จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีระหว่างรอหุ้นกู้แปลงสภาพหมดไปภายใน ม.ค. 2556 นี้ เราประเมินราคาเหมาะสมปี 2555/56 ที่ 7.00 บาท/ หุ้น (อิง SOTP และ fully diluted จาก BTS-W2 และ การแปลงสภาพของ CD แล้ว)

INFO: kimeng