------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: PTTGC เผยบ.ร่วมทุนทุ่ม 1.5 พันลบ.ขยายสายการผลิตไบโอ-โพลิออลในสหรัฐฯ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

PTTGC เผยบ.ร่วมทุนทุ่ม 1.5 พันลบ.ขยายสายการผลิตไบโอ-โพลิออลในสหรัฐฯ


PTTGC เผยบ.ร่วมทุนทุ่ม 1.5 พันลบ.ขยายสายการผลิตไบโอ-โพลิออลในสหรัฐฯ

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า บริษัท เอเมอรี่ โอลีโอเคมิคอล (Emery Oleochemicals) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล และกลุ่ม ไซม์ ดาร์บี้ (Sime Darby) ประกาศลงทุนขยายสายการผลิตไบโอ-โพลิออล(Polyols) เคมีภัณฑ์พิเศษจากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่โรงงานซินซินนาติ (Cincinnati) มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ด้วยเงินลงทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท เป้าหมายดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2557

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals) ในส่วนของบริษัท เอเมอรี่ โอลีโอเคมิคอล (Emery Oleochemicals) จะดำเนินการขยายการลงทุนเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยเป็นการขยายสายการผลิตไบโอ-โพลิออล (Bio-Polyols) ณ โรงงานในเมืองซินซินนาติ (Cincinnati) มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะใช้เงินลงทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท การลงทุนนี้ เพื่อพัฒนาเคมีภัณฑ์จากธรรมชาติให้มีคุณภาพสูง เป็นเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High-performance bio-based Polyols products) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเอเมอรี่ โอลีโอเคมิคอล ทั้งด้านเทคโนโลยี สายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างรายได้เพิ่ม

นายอนนต์ กล่าวว่า การลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจปลายน้ำซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน และกรีนเคมิคอล เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่ง PTTGC ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักจึงสนับสนุนการลงทุนดังกล่าวของเอเมอรี่ โอลีโอเคมิคอล

ด้านนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเอเมอรี่ โอลีโอเคมิคอล กล่าวว่า การขยายการผลิตไบโอ-โพลิออลคุณภาพสูงจากวัตถุดิบธรรมชาติที่โรงงานในเมืองซินซินนาติ เพื่อรองรับความต้องการในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สนับสนุนการเติบโตสู่ระดับสากล บริษัทฯ มองหาลู่ทางในตลาดใหม่ๆ และขยายสายการผลิตใหม่ที่เน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา เป็นการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการผลิตสินค้าคุณภาพให้แก่ลูกค้า ซึ่งโรงงานแห่งนี้จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ประมาณปลายปี 2557

อนึ่ง บริษัท เอเมอรี่ โอลีโอเคมิคอล เป็นบริษัทร่วมทุน ในสัดส่วน 50:50 ระหว่างกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย และ กลุ่ม Sime Darby ผู้นำธุรกิจปาล์มออยล์ของมาเลเซีย โดยในปี 2554 บริษัท เอเมอรี่ โอลีโอเคมิคอล มีรายได้รวม 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

--อินโฟเควสท์