------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: เกาะติดประเด็น ร้อน "ฟ้องร้อง" ปตท. ....โดย หลักทรัพย์บัวหลวง

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เกาะติดประเด็น ร้อน "ฟ้องร้อง" ปตท. ....โดย หลักทรัพย์บัวหลวง

ประเด็นการลงทุน
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดวานนี้ ให้ตัดสินว่า ปตท.จะต้องคืนทรัพย์สินในส่วนท่อส่งก๊าซให้กับรัฐบาลหรือไม่ แต่เราไม่คิดว่าการฟ้องร้องคดีในครั้งนี้จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นเหมือนในกรณีการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นในปี 2550 (ตอนที่กลุ่มดังกล่าวฟ้องร้องต่อต้านการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ของ ปตท.) ศาลมีแนวโน้มที่จะไม่รับพิจารณาคดีเนื่องจากเคยมีคำตัดสินในคดีดังกล่าวไปแล้ว ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยปตท.ถูกสั่งให้ส่งคืนท่อก๊าซทั้งหมดก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2544 ขนาดของผลกระทบจะมีจำกัด (ประมาณ 16% ของทรัพย์สินในส่วนท่อส่งก๊าซของ ปตท.) และ ปตท. จะสามารถเช่าท่อดังกล่าวจากรัฐบาลได้

ประเด็นใหม่?
วานนี้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและพวกยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีทวงคืนท่อส่งก๊าซจาก ปตท. โดยกล่าวหาว่า ปตท.ยังส่งคืนสินทรัพย์ในส่วนของท่อก๊าซที่สร้างก่อนที่จะมีการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในเดือนต.ค.ปี 2544 ให้กับกระทรวงการคลังตามคำสั่งศาลไม่ครบถ้วน

ข้อกล่าวหาของกลุ่มมูลนิธิ
มูลนิธิอ้างว่าจากรายงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่าปตท.ยังคืนสินทรัพย์ในส่วนของท่อก๊าซมูลค่า 4.766 หมื่นล้านบาท ไม่ครบถ้วน (รวมถึงท่อส่งก๊าซที่สามของปตท.ที่อยู่ในทะเลที่สร้างก่อนที่มีการออกพระราชกฤษฎีกายกเลิกกฎหมายการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและเปลี่ยนเป็นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) จากรายงานของ สตง. บริษัทได้โอนคืนสินทรัพย์เพียง 1.514 หมื่นล้านบาทให้กับกระทรวงการคลังเมื่อเดือน ธ.ค. 2551

รายละเอียดเกี่ยวกับคดีโดยสรุป
ในเดือนส.ค. 2549 PTT ถูกดำเนินการทางกฎหมายโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อเรียกร้องการเพิกถอนการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ในเดือนธ.ค.2550 ศาลปกครองตัดสินไม่เห็นด้วยกับการเพิกถอน แต่มีคำสั่งให้ PTT ส่งคืนสินทรัพย์ใดๆ ที่บังคับเวนคืนมาก่อนเดือนต.ค. 2544 (เมื่อมีการแปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชน) ให้แก่รัฐ มูลค่าสินทรัพย์ที่ส่งคืนรวมทั้งหมด 1.514 หมื่นล้านบาท (ที่ดินและท่อส่งก๊าซ)

มุมมองของเรา—มีแนวโน้มที่ศาลจะไม่รับเรื่องการฟ้องร้องครั้งนี้
เราได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในประเด็นนี้ ซึ่งมีความคิดเห็นว่าศาลปกครองสูงสุดจะไม่รับพิจารณาคดีนี้ ศาลได้มีคำตัดสินแล้วและมีการตรวจสอบการส่งคืนท่อก๊าซจาก PTT มูลค่า 1.514 หมื่นล้านบาท ให้แก่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังในเดือนธ.ค. 2551 ศาลไม่เคยสั่งให้ PTT ส่งคืนเป็นสินทรัพย์มูลค่า 4.766 หมื่นล้านบาท ท่อส่งก๊าซส่วนที่เหลืออยู่ (สร้างก่อนเดือนต.ค. 2544) ซึ่งวางท่อบนพื้นดิน (ฝังลงใต้ดิน) ภายใต้สัญญาเช่ากับกระทรวงการคลังจึงไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเวนคืนที่ดิน
    
คำแนะนำพื้นฐาน: ซื้อเป้าหมายพื้นฐาน: 400.00 บาท


INFO: หลักทรัพย์บัวหลวง