------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: SIRI โชว์ Backlog ล่าสุด 4.2 หมื่นลบ. คาดรับรู้ปีนี้ 1.6 หมื่นลบ. มั่นใจทั้งปียอดขายตามเป้าที่ 4 หมื่นลบ.

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

SIRI โชว์ Backlog ล่าสุด 4.2 หมื่นลบ. คาดรับรู้ปีนี้ 1.6 หมื่นลบ. มั่นใจทั้งปียอดขายตามเป้าที่ 4 หมื่นลบ.

SIRI โชว์ Backlog ล่าสุด 4.2 หมื่นลบ. คาดรับรู้ปีนี้ 1.6 หมื่นลบ. มั่นใจทั้งปียอดขายตามเป้าที่ 4 หมื่นลบ.

SIRI เผย Backlog ปัจจุบันอยู่ที่ 4.2 หมื่นลบ. คาดรับรู้ปีนี้ 1.6 หมื่นลบ. คาดปีนี้เปิดโครงการใหม่ 50 โครงการ หลังได้รับกระแสจากลูกค้าดีต่อเนื่อง ระบุยอดขายไตรมาส 3/55 แตะ 8 พันลบ. มั่นใจทั้งปียอดขายตามเป้าที่ 4 หมื่นลบ.