------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: ILINK : บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ILINK : บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น

อนาคตสดใส อนาคต ILINK


ประเด็นการลงทุน : ธุรกิจโทรคมนาคมมีแนวโน้มขึ้นมามีสัดส่วนรายได้สูงสุดของกลุ่ม ILINK ซึ่งอยู่ระหว่างขยายโครงข่ายตามแนวรถไฟทั่วประเทศคาดแล้วเสร็จ 1Q56 สร้างความแข็งแกร่งเป็นจุดเด่นด้านโครงข่ายเป็นเป้าหมายของ Operator ในการขยายพื้นที่ให้บริการ หนุนรายได้ค่าเช่าวงจรในอนาคต นอกจากนี้งานโครงการรอผลประกาศมูลค่างาน 1,000 ล้านบาท และมีงานรอประมูลอีกไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ในปี 2556 รวมถึงมีโอกาสได้งานขายสาย Dark fiber ให้กับ CTH เพื่อรองรับการให้บริการ Cable TV หนุนรายได้ธุรกิจขายสายวงจร ราคาหุ้นมี Valuation ที่ต่ำกว่า SYMC อาจพิจารณาเปลี่ยนตัวเล่นจาก SYMC เป็น ILINK ราคาเป้าหมาย 23.60 บาท

ธุรกิจ Telecom เป็นปัจจัยหลักหนุนการเติบโต: ปี 2555 ILINK ได้ตั้งบริษัทย่อยเพื่อขยายธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมมากขึ้น ผ่านการให้เช่าโครงข่ายและการให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data center) ILINK เน้นการขยายโครงข่ายการให้บริการไปตามเส้นทางรถไฟทำให้ ILINK มีความแข็งแกร่งในเรื่องโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นเป้าหมายของ Operator ทั้ง 3 รายในการเช่าโครงข่ายเพื่อขยายฐานการให้บริการได้รวดเร็วมากขึ้น และต้นทุนต่ำกว่าการตั้งเสาส่งสัญญาณเอง หลังการมอบใบอนุญาต 3 จี มีแนวโน้มเดินหน้าต่อได้ เป็นปัจจัยหนุนผลประกอบการให้กับ ILINK และยังไม่รวมในประมาณการกำไรของเรา ซึ่งการขยายโครงข่ายคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วง 1Q56 ปัจจุบันมีการเจาจากับลูกค้ารายใหญ่บ้างแล้วแต่ยังไม่เปิดเผย และในอนาคตมีแนวโน้มที่รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมจะมีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่ม

ธุรกิจ Power & Energy มีหลายงานรอประกาศ และอยู่ระหว่างเข้าประมูล: ปัจจุบันมี Backlog รอรับรู้ใน 4Q55 ราว 80-90 ล้านบาท นอกจากนี้มีงานวางสายเคเบิ้ลใยแก้วใต้น้ำซึ่งเป็นงานที่มีอัตรากำไรสูงอยู่ระหว่างรอประกาศผลการประมูลมูลค่างานราว 1,000 ล้านบาท และยังมีงานที่มีศักยภาพสูงรอเข้าประมูลงานอีกราว 2,000 ล้านบาท ในปี 2556 เราประเมินรายได้จากงานโครงการเหล่านี้ที่ 400 ล้านบาท ในปี 2556 ซึ่งยังไม่รวมงานโครงการอีกหลายโครงการ อาทิ งานรัฐสภา และตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่เป็น Upside ให้กับประมาณการ

มีโอกาสได้ประโยชน์จากการขยายโครงข่ายของ CTH: การเร่งขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการ Cable TV ของ CTH ในปี 2556 และเพื่อลดข้อจำกัดโครงข่ายของ SYMC ที่อาจไม่เพียงพอและมี Bandwidth ที่จำกัด ทำให้ CTH ต้องลงทุนเองผ่านการซื้อสายเปล่า (Dark Fiber) จาก ILINK หนุนรายได้ธุรกิจจำหน่ายสายวงจร อย่างไรก็ตามรายได้จากส่วนนี้ยังไม่มีความชัดเจน ณ ปัจจุบัน

ราคาหุ้นยังมี Valuation ต่ำกว่า SYMC แนะนำเปลี่ยนตัวเล่น:  แม้ YTD ราคาหุ้น ILINK ปรับตัวขึ้น 173% ขณะที่ SYMC +118% YTD แต่หากประเมินด้าน Valuation พบว่าปัจจุบัน ILINK ยังซื้อขายที่ PER, PBV และ PEG ปี 2556 ที่ 14.40, 2.24 และ 0.49 เท่า ตามลำดับ ขณะที่ SYMC อยู่ที่ 21.79, 5.06 และ 1.05 เท่าตามลำดับ อีกทั้ง ILINK มีโอกาสในการปรับประมาณการกำไรขึ้นสูงกว่า SYMC นักลงทุนอาจพิจารณาเปลี่ยนตัวเล่นจาก SYMC ที่เหลือ Upside gain เพียง 9% เพื่อลงทุนใน ILINK ด้วยราคาเป้าหมาย 23.60 บาท มี Upside gain อีก 32% คงคำแนะนำ ซื้อ


INFO: maybank-kb.co.th