------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: SET จังหวะต่อไป (15/04/2012)

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

SET จังหวะต่อไป (15/04/2012)


SET ต้องขึ้นไปยืนอยู่บน EMAV(10) ถึงจะดูสวย ต้องดูต่อวันพุธที่ 17 นี้จะขึ้นไปยืนอยู่ได้หรือไม่