------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: BWG หุ้นขนาดกลางที่คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงาน 1Q55 จะขยายตัวโดดเด่น และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

BWG หุ้นขนาดกลางที่คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงาน 1Q55 จะขยายตัวโดดเด่น และให้ผลตอบแทนจากการลงทุนดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
08 พ.ค. 2555 XD
วันปิดสมุดทะเบียน 11 พ.ค. 2555
วันจ่ายปันผล 25 พ.ค. 2555 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.05
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554ข่าวสำคัญในรอบที่ผ่านมา

BWGส่งสัญญาณ ประเดิมโค้งแรกปีนี้ผลงานเยี่ยม เชื่อเข้าสู่ปีทองธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม มั่นใจรายได้โต 30% เผยปี"54 รายได้รวม 1 พันล้าน

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่รายเดียวในประเทศไทย กล่าวว่า ธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมปีนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่นจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ ส่งผลให้มีกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังเดินหน้านโยบายลดปัญหามลพิษอย่างเข้มข้น ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นระบบที่ถูกต้อง ซึ่งเอื้อให้บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์รับงานกำจัดกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทิศทางเดียวกัน โดยจะเห็นได้จากผลประกอบการในไตรมาสแรกของปีที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับปีก่อน

"ปีนี้น่าจะเป็นปีที่อุตสาหกรรมกำจัดกากฯ กลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นอีกครั้ง ซึ่งจะเห็นได้จากการเติบโตของผลประกอบการในไตรมาสแรกที่จะเติบโตได้อย่าง ชัดเจนทั้งรายได้และกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นผลจากการรับงานกำจัดกากฯ หลังน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและการเพิ่มขึ้นของปริมาณกาก อุตสาหกรรมในโรงงานที่ไม่ได้รับกระทบจากน้ำท่วม เพราะต้องเร่งผลิตทดแทนโรงงานที่ถูกน้ำท่วมด้วย เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการกำจัดกากอุตสาหกรรมครบวงจร เพียงรายเดียวของไทย จึงมีศักยภาพในการรับงานสูง ซึ่งเอื้อให้ปริมาณการกำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ใน ปีนี้ ซึ่งได้วางเป้าหมายรายได้เติบโต 30% จากปี 2554 ที่ผ่านมา โดยรายได้หลักยังมาจากการกำจัดกากอุตสาหกรรมแบบฝังกลบ นอกจากนี้ เป็นรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง และงานโครงการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง"นายสุวัฒน์ กล่าว

ผลประกอบการปี 2554 ด้วยว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 97.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 137.36 จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 41.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ โดยในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,050.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 337.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.38 จากงวดเดียวกันปี 2553 ที่มีรายได้รวม 713.03 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมปี 2554 อยู่ที่ 867.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 จากงวดปี 2553 ที่ 642.03 ล้านบาท เนื่องจากกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ความพร้อมในการให้บริการ สภาวะเศรษฐกิจที่เติบโต ส่งผลให้ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่บริษัทรับกำจัดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราร้อยละ18 และอัตราค่าบริการต่อตันถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ15 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่รายได้จากงานก่อสร้าง ปี 2554 อยู่ที่ 183.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 159 จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 71.01 ล้านบาทซึ่งไปตามการรับรู้รายได้ เนื่องจากงานที่ทำเสร็จ ดังนั้น ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นงวดผลประกอบการปี 2554 (มกราคม – ธันวาคม 2554) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ข่าวจาก : กรุงเทพธุรกิจ