------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: INTUCH ระบุสนใจประมูลทีวีดิจิตอล 3 ช่อง ในปี 56 คาดใช้เงิน 2 พันลบ. ขณะที่ยื่นขอประมูล3G กับ กสทช. ไป 3 บริษัท

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

INTUCH ระบุสนใจประมูลทีวีดิจิตอล 3 ช่อง ในปี 56 คาดใช้เงิน 2 พันลบ. ขณะที่ยื่นขอประมูล3G กับ กสทช. ไป 3 บริษัท

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการบมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น หรือ INTUCH เปิดเผยว่าบริษัทฯ สนใจเข้าประมูลทีวีดิจิตอล 3 ช่องในปี 2556 จากที่จะเปิดทั้งหมด 50 ช่อง โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินสำหรับค่
าใบอนุญาตประมาณ 2 พันล้านบาท โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการทำวิจัย เพื่อศึกษาความเหมาะสม คาดว่าจะได้ข้อสรุปปลายปีนี้

สำหรับการเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 3G ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้กี่บริษัทในการยื่นประมูล แต่ได้ขออนุญาตคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ไป 3 บริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการประมูลครั้งนี้

" หากมี 3G ก็จะทำให้การใช้ดาต้าเติบโตมากขึ้น และยังช่วยเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต เนื่องจากมีการจ้างงานมากขึ้นและรัฐบาลก็จะได้ประโยชน์จากรายได้ภาษีนิติบุคคล ภาษีบุคคล รวมถึงรายได้จากการประมูลครั้งนี้ด้วย" นายสมประสงค์ กล่าว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) กำหนดวันเปิดประมูลใบอนุญาต 3G คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์(GHz) ในวันที่ 16-18 ต.ค.นี้ และคาดว่าจะออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูลได้ในเดือนพ.ย.นี้