------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: BTS - BT 8.50 - ซื้อ สรุปประเด็นจากการประชุมนักวิเคราะห์

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

BTS - BT 8.50 - ซื้อ สรุปประเด็นจากการประชุมนักวิเคราะห์

สรุปประเด็นจากการประชุมนักวิเคราะห์

ประเด็นการลงทุน : เรามีความเห็นเป็น "บวก" กับการประชุมนักวิเคราะห์เย็นวานนี้ โดย BTS ชี้แจงได้ชัดเจนว่าภายหลังขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้ BTSGIF แล้ว ผลการดำเนินงานหลัก ก็ยังคงมีกำไรได้ในระดับสูงอย่างเหนียวแน่ ขณะที่การเตรียมความพร้อมด้านการระดมทุนเพื่อเข้าพัฒนารถไฟฟ้าอีก 3-4 สายเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ซึ่งจะทำให้ BTS มีความพร้อมและสามารถเข้าไปลงทุนใหม่ได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าภาครัฐจะสนับสนุนมากน้อยอย่างไร เราคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 12.30 บาท/ หุ้น อิง SOTP (ธุรกิจหลัก 10.30 บาท/ หุ้น + upside จากการพัฒนาอสังหาฯ และการรับจ้างเดินรถในอนาคต 2.00 บาท/ หุ้น)

ภาพหลัง BTSGIF กำไรปกติ 1Q56/57 ยังดูดี : ภายหลังบริษัทได้อธิบายถึงความซับซ้อนของการบันทึกบัญชีเกี่ยวเนื่องกับ BTSGIF ที่ต้องมีการนำมาตรฐานบัญชี TAS37, TAS18 และ TAS28 มาเกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่ของ TAS12 ทำให้สรุปได้ว่าภายหลังขายรายได้ค่าโดยสารสุทธิให้แก่ BTSGIF แล้ว กำไรปกติของ BTS ยังคงเหลือที่ 641 ล้านบาท ซึ่งยังคงเติบโตได้ 189% YoY ซึ่งการที่ผลกำไรปกติที่ยังคงเติบโตได้นี้ ถูกสนับสนุนด้วยการเติบโตแข็งแกร่งของธุรกิจสื่อโฆษณา (สัดส่วนรายได้ 33% vs 29% ก่อนหน้า) ธุรกิจอสังหาฯ (สัดส่วนเพิ่มขึ้นมาเป็น 39% vs 7% ก่อนหน้า) ดอกเบี้ยรับกว่า 280 ล้านบาท จากกระแสเงินสดคงเหลือจำนวนมาก รวมถึงการยังได้รับส่วนแบ่งกำไร 33% จาก BTSGIF สะท้อนเป็นกำไรของ BTS 126 ล้านบาท

การพิจารณา พรบ. 2 ล้านล้าน จะไม่ทำให้การลงทุนรถไฟฟ้าล่าช้าไปมากกว่านี้ : ผู้บริหารอธิบายว่าการพัฒนารถไฟฟ้าของประเทศไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากประเด็นการพิจารณาร่าง พรบ. 2 ล้านล้านบาทมากนัก เนื่องจากร่างฯดังกล่าวเป็นการพิจารณาในมุมมองของการก่อหนี้ของภาครัฐ แต่หาก BTS มีความพร้อมทางการเงินที่สูง และสามารถลงทุนแทนรัฐบาลได้ BTS เชื่อว่าด้วยความต้องการที่สูงต่อระบบขนส่งมวลชน การพัฒนารถไฟฟ้าสายใหม่คาดจะเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วนับจากนี้ ซึ่งผู้บริหารเปิดเผยเพิ่มเติมว่าการพัฒนา สายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) คาดจะประมูลกันภายในปี 2556 ส่วนต่อขยายสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่) น่าจะประมูลราวต้นปี 2557 พร้อมกับสายสีชมพู (แคลาย – มีนบุรี)

BTS เริ่มขยับตัวเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินแล้ว : BTS เปิดเผยว่าได้เริ่มมีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เพื่อศึกษาแนวทางในการระดมเงินทุนรับมือกับการลงทุนรถไฟฟ้าเป้าหมาย 3-4 สาย (หรือมากกว่า) แล้ว โดยกำลังพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินหลายชนิด เช่น กู้ธนาคาร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น (Warrant) หรือ การเพิ่มทุนแบบ RO เป็นต้น ซึ่งเรามองว่าด้วยลักษณะการพัฒนาแต่ละโครงการที่เป็นการทยอยลงทุนราว 3 ปี อีกทั้งมีแนวโน้มที่สัมปทานจะอยู่ในรูปแบบ PPP Gross cost (รับจ้างการบริหารเดินรถ ซึ่งไม่ได้รับค่าตั๋วโดยสาร) เรามองว่าเครื่องมือที่อยู่ในลักษณะการทยอยระดมทุนระยะสั้น 2 ปี ตัวอย่างเช่น warrant ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ อย่างไรก็ดีผู้บริหารยังไม่ได้สรุปเป็นแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งคาดว่าคงต้องดูในรายละเอียดว่ารัฐบาลจะสนับสนุนแต่ละโครงการในลักษณะใดประกอบด้วยINFO: maybank-ke.co.th