------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จัดร่วมงาน “แถลงข่าว และลงนามในสัญญา สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ ระหว่าง บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)”

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จัดร่วมงาน “แถลงข่าว และลงนามในสัญญา สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ ระหว่าง บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)”

บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ CTH ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวการ ลงนามในสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ด้านการเงินสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน ลงทุนด้านธุรกิจโครงข่ายการสื่อสาร ด้านคอนเทนท์คุณภาพทั้งไทยและต่างประเทศ สู่เป้าหมายการเป็นผู้นำผู้ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์และบรอดแบนด์คุณภาพ ภายใต้โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

ภายในงานท่านจะได้รับฟังถึงวิสัยทัศน์และประโยชน์ต่างๆที่บริษัทฯ จะได้รับจากการทำสัญญากู้เงินกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ โดย คุณวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ คุณวัชร วัชรพล รองประธานกรรมการ และคุณกฤษณัน งามผาติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมนำเสนอแนวโน้มการขยายธุรกิจ ในมุมมองเพื่อการขับเคลื่อนบริษัทและวงการการสื่อสารของประเทศ

ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 14.00 — 15.30 น.
ณ ห้องดวงโกมล ชั้น 28 ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ สีลม

กำหนดการ
14.00 น. : ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ
14.30 น. : พิธีกรกล่าวเชิญเข้าสู่งาน
14.35 น. : คุณวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการรับการสนับสนุนทางด้านการเงิน และสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในวงการสื่อสารโทรคมนาคม

14.55 น. : ลงนามในสัญญา และถ่ายภาพร่วมกัน โดย คุณวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ คุณวัชร วัชรพล รองประธานกรรมการ บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

15.00 น. : ช่วงสัมภาษณ์บริษัท เคเบิล ไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

15.30 น. : จบงาน
INFO: http://www.ryt9.com/s/prg/1561249