------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ trader: จรัมพร เผยมีหุ้น 61 ตัว พี/อีสูงเกิน 40 เท่า ชี้ราคาพุ่งไม่มีเหตุผลและพื้นฐานรองรับ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

จรัมพร เผยมีหุ้น 61 ตัว พี/อีสูงเกิน 40 เท่า ชี้ราคาพุ่งไม่มีเหตุผลและพื้นฐานรองรับ


นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยกับ FinanceThai.com ถึง สาเหตุที่ ตลท.ต้องทำหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์

(บล.)ทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการเก็งกำไรสูงว่า ในช่วงที่ผ่านมา จากการตรวจสอบ พบว่า มีหุ้นที่มีอัตราราคาต่อกำไรต่อหุ้น(พี/อี) สูงเกิน 40 เท่า สูงถึง 61 ตัว ซึ่งรวมทั้งหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก และส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานที่ดีรองรับ

' มีที่ไหน หุ้น 61 ตัวพี/อี สูงเกิน 40 เท่า มันไม่สมเหตุสมผล เราจึงต้องเตือนโบรกเกอร์ให้ดูแลนักลงทุนดีๆว่า พี/อี สูงขนาดนี้บริษัทมีพื้นฐานรองรับที่ดีพอหรือไม่ เพราะการที่พี/อี สูง หมายความว่ากำไรของบริษัทต้องเติบโตขึ้นในทิศทางที่ดี แล้วหุ้นที่พี/อี สูงเกิน 40 เท่า มันมีกำไรที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่มีกำไร ไม่มีพื้นฐานที่ดี ก็ไม่ควรไปลงทุน' นายจรัมพร กล่าว

ทั้งนี้ ตลท. มีมาตรการตรวจสอบและดูแลความเคลื่อนไหวราคาหุ้นตลอดเวลาอยู่แล้ว ซึ่งหากการขอความร่วมมือจากโบรกเกอร์ครั้งนี้ ไม่ทำให้ความร้อนแรงของราคาหุ้นลดลง

ตลท.ยังมีมาตรการคุมเข้มอื่น ๆ รองรับนอกเหนือจากมาตรการเบื้องต้น คือ การให้ลูกค้าซื้อขายผ่านบัญชีแคชบาลานซ์ และให้บริษัทชี้แจงข้อมูล (Trading Alert List)

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนทุกคนควรใช้สติในการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจบริษัทฯ เป็นหลัก และควรใช้เงินสดในการลงทุน ไม่ควรกู้ยืมเงินมาลงทุน เพื่อป้องกัน การเกิดปัญหาภายหลัง


เปิดโผ 65 หุ้น พี/อี สูงเกิน 40 เท่า

จากกรณีที่นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ออกมาเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบของ ตลท. พบว่า มีหุ้นที่มีอัตราราคา
ต่อกำไรต่อหุ้น(พี/อี) สูงเกิน 40 เท่า นั้น ทางทีมงาน eFinanceThai.com ได้ตรวจสอบข้อมูล
ณ วันที่ 16 มกราคม 2556 พบว่า มีทั้งสิ้น 65 หลักทรัพย์ที่มีพี/อี สูงเกิน 40 เท่า ดังนี้

หลักทรัพย์ พี/อี
A 42.02
AJ 40.61
AQUA 89.82
ARIP 41.73
BEAUTY 45.44
BJC 45.4
BLAND 60.7
BROCK 76.37
BSM 75.61
BTNC 52.23
BTS 46.59
CEN 66.34
CENTEL 40.88
CK 1042.54
COLOR 78.43
CPALL 40.84
CSP 41.57
EE 917.97
EMC 43.16
FORTH 71.15
GBX 43.27
GFPT 68.19
GLOBAL 70.69
GRAMMY 43.61
IVL 42.57
JTS 55.02
KC 73.49
KKC 46.5
MILL 44.21
NEW 54.53
OFM 400.73
OHTL 44.99
OISHI 50.85
POST 139.04
PPC 48.3
PPS 45.66
PSL 86.18
ROBINS 43.65
ROJNA 126.05
SABINA 113.99
SAMCO 186.64
SEAFCO 59.82
SIM 181.18
SOLAR 47.12
SPCG 271.85
SSC 111.89
SST 45.28
STA 244.66
STPI 42.58
TCC 45.59
TFD 49.45
TH 250.01
TICON 47.12
TOG 2148.87
TVD 44.23
TWZ 51.66
US 387
UV 164.9
UWC 59.99
VGI 52.29
VIH 49.37
VTE 148.51
WAVE 255.46
WHA 80.89
WIN 43.48


 
INFO: eFinancethai